Latest News

Oběti trestného činu

Victim-of-crime-Lanier67-via-foter.jpg-V2
Pokud jste utrpěli škodu v důsledku trestného činu, máte několik práv. Může to být v rámci řízení proti pachateli...

Právo EU

eu1
Evropská unie (EU) má svůj vlastní právní systém a své vlastní právo. Hlavní pravidla a zásady jsou stanoveny v...

Občanské a rodinné právo

img2
Občanské právo tvoří souhrn právních norem, které vymezují osobní a majetkový statut subjektů (osob), upravují základní vlastnické poměry ve...

Obchodní právo

shutterstock-108327197
Obchodní právo představuje souhrn právních norem, jejichž obsahem je především právní úprava majetkových vztahů, které vnikají v právních vztazích,...

Správní právo

prv4
Správní právo je odvětví soustředěno na státní správu věcí veřejných, dopravy, školství, zdravotnictví apod. Jeho posláním je upravovat postavení...

Trestní právo

isifa-com-vezen-pouta-trest-zlodej-vrah-cin-1
Trestní právo je charakterizováno jako krajní prostředek ochrany společnosti. Chrání společnost a určený okruh společenských vztahů před společensky nejzávažnějšími...

Civilní ochrana

01
Zahrnuje zejména tyto  úkoly a opatření : organizování, řízení a provádění záchranných, lokalizačních a likvidačních prací, které spočívají hlavně...