Latest News

Rady pro práva dítěte

Upset problem child with head in hands sitting on staircase concept for bullying, depression stress or frustration
NOVÝ TERMÍN PRO STARÝ JEV Termín syndrom zavrženého (odcizeného) rodiče je na Slovensku poměrně málo známý, o čemž svědčí...

Oběti trestného činu

Victim-of-crime-Lanier67-via-foter.jpg-V2
Pokud jste utrpěli škodu v důsledku trestného činu, máte několik práv. Může to být v rámci řízení proti pachateli...

Právo EU

eu1
Evropská unie (EU) má svůj vlastní právní systém a své vlastní právo. Hlavní pravidla a zásady jsou stanoveny v...

Občanské a rodinné právo

img2
Občanské právo tvoří souhrn právních norem, které vymezují osobní a majetkový statut subjektů (osob), upravují základní vlastnické poměry ve...

Obchodní právo

shutterstock-108327197
Obchodní právo představuje souhrn právních norem, jejichž obsahem je především právní úprava majetkových vztahů, které vnikají v právních vztazích,...

Správní právo

prv4
Správní právo je odvětví soustředěno na státní správu věcí veřejných, dopravy, školství, zdravotnictví apod. Jeho posláním je upravovat postavení...

Trestní právo

isifa-com-vezen-pouta-trest-zlodej-vrah-cin-1
Trestní právo je charakterizováno jako krajní prostředek ochrany společnosti. Chrání společnost a určený okruh společenských vztahů před společensky nejzávažnějšími...

Civilní ochrana

01
Zahrnuje zejména tyto  úkoly a opatření : organizování, řízení a provádění záchranných, lokalizačních a likvidačních prací, které spočívají hlavně...