Latest News

Rady pro práva dítěte

NOVÝ TERMÍN PRO STARÝ JEV Termín syndrom zavrženého (odcizeného) rodiče je na Slovensku poměrně málo známý, o čemž svědčí...

Oběti trestného činu

Pokud jste utrpěli škodu v důsledku trestného činu, máte několik práv. Může to být v rámci řízení proti pachateli...

Právo EU

Evropská unie (EU) má svůj vlastní právní systém a své vlastní právo. Hlavní pravidla a zásady jsou stanoveny v...

Občanské a rodinné právo

Občanské právo tvoří souhrn právních norem, které vymezují osobní a majetkový statut subjektů (osob), upravují základní vlastnické poměry ve...

Obchodní právo

Obchodní právo představuje souhrn právních norem, jejichž obsahem je především právní úprava majetkových vztahů, které vnikají v právních vztazích,...

Správní právo

Správní právo je odvětví soustředěno na státní správu věcí veřejných, dopravy, školství, zdravotnictví apod. Jeho posláním je upravovat postavení...

Trestní právo

Trestní právo je charakterizováno jako krajní prostředek ochrany společnosti. Chrání společnost a určený okruh společenských vztahů před společensky nejzávažnějšími...

Civilní ochrana

Zahrnuje zejména tyto  úkoly a opatření : organizování, řízení a provádění záchranných, lokalizačních a likvidačních prací, které spočívají hlavně...