Právo EU

Evropská unie (EU) má svůj vlastní právní systém a své vlastní právo. Hlavní pravidla a zásady jsou stanoveny v...

Správní právo

Správní právo je odvětví soustředěno na státní správu věcí veřejných, dopravy, školství, zdravotnictví apod. Jeho posláním je upravovat postavení...

Věznice Světlá nad Sázavou a návštěva z ministerstva

Ministryně spravedlnosti Helena Válková dnes spolu s ministrem kultury Danielem Hermanem a generálním ředitelem Vězeňské služby ČR Pavlem Ondráškem navštívila Věznici Světlá nad Sázavou a seznámila se zde kromě jiného s chodem specializovaného oddělení pro výkon trestu matek s dětmi.

valkova-544399329686f

„Věznice Světlá nad Sázavou je důkazem, že Vězeňská služba ve své nové koncepci dobře zvážila a v praxi si ověřila, že umisťování odsouzených ve všech kategoriích v jednom vězeňském zařízení, tj. dohledu, dozoru, ostrahy, zvýšené ostrahy, mladistvých, matek s dětmi, nemocných a handicapovaných odsouzených nebrání efektivnímu výkonu trestu,“ uvedla ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Dále konstatovala, že naopak vězeňské službě by značně ulehčilo práci, pokud by specializovaný tým odborníků řešil způsob výkonu trestu podle specifik jednotlivých kategorií odsouzených a soudy by rozhodovaly napříště pouze o druhu ukládaného trestu.

Ministryně spravedlnosti dále ocenila dobrý management umožňující v rámci jednoho zařízení vykonávat trest u odlišných skupin odsouzených při zachování principu individualizace. K tomu přispívá velmi dobrá spolupráce ať již s okresním soudem či okresním státním zastupitelstvím v Havlíčkově Brodu.

Ministr kultury se zajímal kromě jiného o charitativní projekty, do kterých se odsouzené zapojují. Zároveň ocenil spolupráci s externími subjekty a nevládními organizacemi, jež pomáhají v oblasti integrace odsouzených a poskytují i širokou nabídku duchovenské péče, čímž přispívají k redukci rizik recidivy.