Rady pro práva dítěte

NOVÝ TERMÍN PRO STARÝ JEV Termín syndrom zavrženého (odcizeného) rodiče je na Slovensku poměrně málo známý, o čemž svědčí...

Oběti trestného činu

Pokud jste utrpěli škodu v důsledku trestného činu, máte několik práv. Může to být v rámci řízení proti pachateli...

Občanské a rodinné právo

Občanské právo tvoří souhrn právních norem, které vymezují osobní a majetkový statut subjektů (osob), upravují základní vlastnické poměry ve...

Obchodní právo

Obchodní právo představuje souhrn právních norem, jejichž obsahem je především právní úprava majetkových vztahů, které vnikají v právních vztazích,...

Trestní právo

Trestní právo je charakterizováno jako krajní prostředek ochrany společnosti. Chrání společnost a určený okruh společenských vztahů před společensky nejzávažnějšími...

Civilní ochrana

Zahrnuje zejména tyto  úkoly a opatření : organizování, řízení a provádění záchranných, lokalizačních a likvidačních prací, které spočívají hlavně...