Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti

Daniela Kovářová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1987). Poté nastoupila jako advokátní koncipient do Krajského sdružení advokátů v Plzni, v letech 1990 až 2008 provozovala v Plzni vlastní advokátní praxi.

 

Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti 

Daniela Kovářová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1987). Poté nastoupila jako advokátní koncipient do Krajského sdružení advokátů v Plzni, v letech 1990 až 2008 provozovala v Plzni vlastní advokátní praxi. 

Ve své advokátní činnosti se specializovala na obhajoby v trestních věcech, rodinné právo, agendu nezletilých dětí a smluvní agendu. V 90. letech začala spolupracovat s Českou advokátní komorou (ČAK), kde od roku 2005 jako vedoucí odboru výchovy a vzdělávání zajišťuje vzdělávání pro tři tisíce advokátních koncipientů a celoživotní vzdělávání pro osm tisíc advokátů. Vyučuje problematiku advokacie a nákladů řízení pro vyšší soudní úředníky, od roku 2002 je zkušebním komisařem pro advokátní zkoušky a obor trestní právo. 

Od konce 90. let aktivně publikuje, napsala desítky odborných článků v právnických časopisech, i fejetonů a článků v tisku. Je spoluautorkou tří publikací o odměňování služeb advokáta a sestavila publikaci obsahující aktuální právní a stavovské předpisy advokacie. 

K 1. květnu 2008 byla jmenována ředitelkou Justiční akademie, jejíž předmětem činnosti je vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších justičních zaměstnanců. Během jednoho roku stabilizovala činnost organizace, navázala partnerské vztahy se soudy a státními zastupitelstvími na všech úrovních a zahájila spolupráci s dalšími právnickými profesemi a institucemi doma i v zahraničí. Od května 2009 je členkou Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Daniela Kovářová je vdaná a má dvě děti. Na počátku roku 2008 vydala pod pseudonymem Ida Sebastiani knížku tajemných a fantastických povídek nazvanou Minutové povídky, v současné době dokončuje druhou knihu. Ve svém volném čase ráda plave, lyžuje a jezdí na snowboardu, maluje na hedvábí a vyrábí šperky. Také je členkou Mensy ČR. 

Do funkce ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády byla Daniela Kovářová jmenována prezidentem České republiky 8. května 2009. Není v žádné politické straně.