e-Justice

Představte si jedno místo na internetu, kde najdete veškeré potřebné informace o přístupu ke spravedlnosti v celé Evropské unii. Na jednom místě najdete adresu příslušného soudu v Polsku, vyhledáte informaci o společnosti v úpadku v Rakousku v insolvenčním rejstříku, kontaktujete tlumočníka v Maďarsku a zašlete formulář podání s žádostí o vydání evropského platebního rozkazu do Německa. To vše online, v češtině a všech dalších oficiálních jazycích Evropské unie. Bez zdlouhavého vyhledávání na deseti různých místech.
Myslíte, že je to hudba vzdálené budoucnosti?

Práce na přípravě evropského portálu e-Justice, který bude tyto služby poskytovat, jsou obsahem jedné z priorit Ministerstva spravedlnosti pro předsednictví ČR v EU. V návaznosti na aktivity předchozích předsednictví a již existující pilotní projekty propojení elektronických soudních rejstříků se bude ČR snažit pokročit v přípravě portálu tak, aby mohl být veřejnosti zpřístupněn do konce roku 2009.

V určité fázi rozpracování jsou již konkrétní funkce evropského portálu e-Justice:

  • Informace o národním a evropském právu (základem by mělo být propojení s databázemi Eur-lex a N-lex, které by měly obsahovat předpisy v národních jazycích EU, zlepšeny by měly být také možnosti vyhledávání dokumentů).
  • Přístup k judikatuře (národní i evropské se vztahem ke konkrétnímu předpisu evropského práva).
  • Propojení elektronických soudních rejstříků (zejm. insolvenčních, obchodních – prostřednictvím odkazu na Evropský obchodní rejstřík EBR, katastrálních – prostřednictvím odkazu na databázi EULIS, databáze soudních znalců a tlumočníků)
  • Usnadnění použití videokonferencí (nejen) v přeshraničních případech (české předsednictví by rádo přispělo k vytvoření adresáře všech zařízení pro videokonferenci v resortu justice v rámci členských států a připravilo rezervační aplikaci pro videokonference, která by usnadnila vzájemnou komunikaci mezi soudy).
  • Využití informací již dostupných v rámci Evropské soudní sítě ve věcech trestních a Evropské soudní sítě ve věcech civilních (vč. Atlasu pro soudní spolupráci).
  • Zprostředkování informaci pro elektronické poskytování právní pomoci a mediace.
  • Zavedení interaktivního použití standardizovaných formulářů pro přímou komunikaci se soudy při využití postupů pro řízení např. o Evropském platebním rozkazu či pohledávkách nízké hodnoty.

Ministerstvo spravedlnosti ČR by v průběhu předsednictví chtělo také využít a prezentovat své národní řešení pro zavádění elektronických služeb v justici (info Soud, infoJednání, infoDeska, ePodatelna – vše integrován na portálu www.justice.cz.) a zprostředkovat know-how státům, které elektronické funkce teprve zavádí. ČR shromažďuje informace, zda podobné aplikace existují také v ostatních členských státech, a ráda by pomohla s jejich zavedením ve státech, které projeví zájem.