Konference z oblasti civilního práva „Dědictví a závěti v evropském kontextu“

Datum akce: 20. 04. 2009 – 21. 04. 2009 

Konference z oblasti civilního práva „Dědictví a závěti v evropském kontextu“ 

Popis:

Konference se chce zaměřit na nejdiskutovanější otázky týkající se právní úpravy dědictví a závětí v evropském kontextu. Základem pro diskuzi bude dlouho očekávané nařízení o dědictví a závětech. Pozornost bude věnována nejčastějším praktickým problémům objevujícím se v dědickém řízení s cizím prvkem v současné době.  

Program konference 

Prezentace účastníků 

Lenka Leszay – Dědické řízení s mezinárodním prvkem v ČR 

Miloš Haťapka – Pojem obvyklého pobytu v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom