Konference z oblasti trestního práva „Ochrana dětí a ostatních zranitelných obětí v trestním řízení“

Popis: 

Konference bude zahrnovat speciální semináře, které se zaměří na praktické potřeby, možné zlepšení pozic zranitelných obětí v trestním řízení v Evropské unii a následnou výměnu zkušeností. Hlavní pozornost bude věnována klasifikaci zranitelných obětí a jejich právům v trestním řízení, základním kritériím předpokladu přípustnosti svědectví jako důkazu v trestním řízení a rozpoznání problémů a bariér soudní spolupráce v trestních otázkách odlišných národních systémů. Středem zájmu budou také praktické formy ochrany před sekundární viktimizací a nalezení metod usnadňujících přípustnost svědectví zranitelných obětí při líčení.