Ministryně spravedlnosti jedná na Neformální Radě ministrů justice a vnitra ve Stockholmu

Ve dnech 16. – 17. července 2009 se evropští ministři sjeli do Stockholmu na neformální Radu pro spravedlnost a vnitřní věci poprvé pod vedením švédské ministryně spravedlnosti. Delegaci českého ministerstva spravedlnosti vede Daniela Kovářová.

 

Švédské předsednictví zahájilo diskuzi zejména nad přípravou Stockholmského programu, který má stanovit cíle EU v oblasti vnitra a spravedlnosti na dalších pět let. Měl by mít za úkol nejen dále zvýšit bezpečnost evropských občanů, ale také posílit jejich práva a usnadnit jim jejich výkon, a to zejména v přeshraničních případech.

„Je nutné přijmout taková opatření, která by občanům pomohla řešit jejich skutečné praktické problémy. Na tomto místě bych ráda připomněla, že během českého předsednictví členské státy vyjádřily vůli a připravenost zahájit jednání o komplexním a vyváženém právním nástroji upravujícím problematiku přeshraničních dědictví. Jsme rádi, že by jej Komise měla konečně předložit, a to zřejmě v průběhu října letošního roku,“ řekla česká ministryně spravedlnosti.

Stockholmský program by měl přímo navazovat na víceletý Haagský program pro posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva přijatý Evropskou radou v listopadu 2004. K posílení práv občanů vyzvala zároveň i Evropská komise. Podle ní by mohla být zaměřena pozornost mimo jiné na otázky, jakými jsou přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech, diskriminace, rasismus, anti-semitismus, xenofobie a homofonie, práva dětí, práva obětí trestných činů nebo ochrana osobních dat a soukromí. Ještě více usnadněno by mělo být uznávání rozsudků mezi členskými státy.

Samotné jednání Rady se skládá ze 3 částí. „Za své hlavní priority jsme si vybrali témata Evropa chrání, Evropa v globalizovaném světě založená na zodpovědnosti a solidaritě a Rozvíjející se občanská Evropa práva a justice,“ referovala švédská ministryně spravedlnosti Beatrice Ask.

Česká republika také upozornila na problematiku doručování, jehož novou formu právě zavedla pro své občany. Jde o zjišťování a poskytování adres pobytu (bydliště) účastníků právních vztahů pro účely soudních řízení.„Podle našich zkušeností je neznalost adresy velmi častou příčinou neúspěšného vymáhání práva. Jde o typickou situaci ze života, do které se naši právníci pravidelně dostávají a která může být řešena koordinací na úrovni EU. Tento praktický problém mnohdy ztěžuje efektivní soudní spolupráci v civilních věcech a zasluhoval by si řešení na úrovni EU“, uvedla ministryně Kovářová. 

Česká delegace na Radě dále připomněla svou podporu evropskému portálu e-Justice. Ten má obsahovat co nejvíce interaktivních funkcí jako například projekty zabývající se propojením dosavadních elektronických soudních rejstříků či standardizace internetových formulářů. Portál by neměl představovat pouhý zdroj informací, ale zároveň také nástroj pro uplatnění procesních práv v civilních věcech pro všechny evropské občany. Spuštěn by měl být už od poloviny prosince tohoto roku. 

Petra Střítecká, tisková mluvčí pro CZ PRES