Ministryně spravedlnosti vítá předložení návrhu Evropské komise, který má zjednodušit dědická řízení

Evropská komise 14. října předložila návrh nařízení o dědictví, který je v oblasti civilního práva na komunitární úrovni zatím nejkomplexnějším předpisem, který bude vyjednáván. Jeho schválení by mělo přinést výrazné sjednocení právních pravidel v dědickém řízení probíhajícím ve více členských státech EU.

Ministerstvo spravedlnosti již během českého předsednictví vyvíjelo velké úsilí, aby projednávání návrhu nového nařízení mohlo zahájit, neboť se jednalo o jeho prioritu v oblasti civilní justice. Představení návrhu se očekávalo na Radě pro justici a vnitro začátkem dubna, Evropská komise však termín několikrát odložila.
„Nový evropský předpis má současnou situaci zpřehlednit, vnést větší právní jistotu do dědických řízení s cizím prvkem a v konečném důsledku tak umožnit našim občanům naplno využívat výhod svobody pohybu. O zahájení jeho projednávání jsme velmi usilovali a jsme proto rádi, že cesta k jeho schválení je konečně otevřena“, řekla ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.
V současné době existují podstatné rozdíly mezi systémy mezinárodního práva soukromého a hmotného práva dědického v jednotlivých členských státech, což do značné míry ztěžuje postavení dědiců při vypořádání pozůstalosti nacházející se na území více členských států. Je tak nutné podstupovat mnohdy velice zdlouhavá a finančně náročná řízení, která mohou nakonec vyústit ve vydání rozhodnutí, které není uznáno na území členského státu, kde se nachází část pozůstalosti.
Mezi hlavní oblasti, které budou v novém předpisu upraveny, patří například pravidla pro určení rozhodného práva pro vypořádání pozůstalosti, pravidla pro určení soudní příslušnosti, pravidla pro uznávání a výkon rozhodnutí vydaných v jednom členském státě na území jiného členského státu a v neposlední řadě dojde rovněž k zavedení institutu tzv. evropského dědického osvědčení.
Současné švédské předsednictví se chystá zahájit projednávání předpisu již příští měsíc, vzhledem k rozdílným právním tradicím v jednotlivých členských státech se dá ale očekávat, že jednání se budou vést ještě během několika následujících předsednictví.