Ministryně spravedlnosti zahájila plenární jednání Evropské justiční sítě ve věcech trestních

Na závěr českého předsednictví v Radě Evropské unie uspořádalo ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci se Sekretariátem Evropské justiční sítě a za významného přispění Nejvyššího státního zastupitelství 32. plenární jednání Evropské justiční sítě ve věcech trestních. Ve dnech 24. až 26. června 2009 se do Kongresového centra Praha sjeli specialisté na spolupráci v trestních věcech z celé Evropské unie.

Evropská justiční síť, která v loňském roce oslavila desáté výročí od svého vzniku, je založena na spolupráci specialistů v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech ze všech členských států.

Konference se zaměřila na často opomíjenou, pro praxi ovšem velmi důležitou oblast spolupráce, kterou je přeshraniční sledování osob či předmětů, sledovaná zásilka a odposlech telekomunikačního provozu při vzájemné právní pomoci mezi členskými státy EU. Státní zástupci, soudci, zástupci ministerstev a unijních institucí diskutovali o praktických problémech, které se při tomto typu spolupráce objevují. V rámci pěti workshopů řešili především praktické modelové případy vycházející z reálných situací.

Jako ilustrační příklad diskutovali nalezení zásilky drog na ruzyňském letišti. České příslušné orgány na ni musí co nejrychleji reagovat, přičemž zároveň nesmí opomenout přeshraniční spolupráci se svými kolegy. Proto řeší, zda ji zajistit ihned na místě, nebo se dohodnout s kolegy z členského státu, do něhož drogy směřují, aby zásilku sledovali. Přitom musí zvážit, zda bude možné následně sledovat a odposlouchávat adresáta zásilky. Experti se také radili, jak v praxi usnadnit vyřízení nezbytných formalit v podobných případech a také například jak efektivně řešit situace, kdy při hranicích několika států operuje nadnárodní skupina obchodníků s lidmi.

Odborníci se shodli na tom, že při konkrétní aplikaci právních předpisů a mezinárodních instrumentů se objevují problémy a nejasnosti, které úspěšné spolupráci v praxi často brání. „Z výsledků diskusí však vyplynuly dva konkrétní úspěchy českého předsednictví. Za prvé jsme předložili konkrétních doporučení, která budou publikována na webové stránce Evropské justiční sítě (http://www.ejn-crimjust.europa.eu/). Zde budou rovněž odpovědi států na dotazník, který jsme k tomuto tématu připravili. Za druhé české předsednictví dosáhlo významného úspěchu v podobě přijetí pravidel o fungování Evropské justiční sítě a pravidel pro organizaci regionálních jednání Sítě, jejichž cílem je dále posílit a zlepšit její fungování,“ uvedla ministryně Daniela Kovářová.

 Petra Střítecká, tisková mluvčí pro CZ PRES