Neporovnávajme nesrovnatelné: Jak se vydělává a zdaňuje v Německu

Od ledna 2015 je v Německu stanovena minimální hodinová mzda 8,5 eura. Jakou úroveň dosahují průměrné hodinové výdělky v jednotlivých spolkových zemích? Jak vysoké daně ze mzdy odvádějí zaměstnanci v Německu?

Od ledna 2015 je v Německu stanovena minimální hodinová mzda 230 Kč. Jakou úroveň dosahují průměrné hodinové výdělky v jednotlivých spolkových zemích? Jak vysoké daně ze mzdy odvádějí zaměstnanci v Německu?

V Německu nebyla do konce roku 2014 stanovena minimální mzda národní legislativou. Od roku 2015 je minimální mzda v Německu jednou z nejvyšších v členských zemích EU. Vyšší je jen v Lucembursku (300,- Kč), Francii (260,- Kč), Nizozemsku (249,- Kč), Belgii (246,- Kč) a Irsku (234,- Kč).

V Česku se za každou odpracovanou hodinu v roce 2016 musí být zaměstnanci vyplacena minimální hodinová mzda ve výši 63,- Kč. V roce 2015 byla minimální hodinová mzda na úrovni 60,- Kč. Daná částka představuje hrubou mzdu, ze které je nutné platit odvody, případně i daň z příjmu.

Také v Německu jsou rozdíly ve výši průměrných výdělků mezi jednotlivými 16 spolkovými zeměmi. Podle aktuální statistiky za druhé pololetí 2015 (Statistisches Bundesamt, Verdienste und Arbeitskosten, Arbeitnehmerverdienste – 2. Vierteljahr 2015) dostávají nejvyšší průměrnou hodinovou mzdu při zohlednění plných i částečných úvazků tyto spolkové země:

Hamburg (707,- Kč)
Hesensko (700,- Kč)
Bádensko-Württembersko (685,- Kč)
Brémy (658,- Kč)
Bavorsko (658,- Kč)
Severní Porýní-Vestfálsko (634,- Kč)
Porýní-Falc (614,- Kč)
Sársko (600,- Kč)
Dolní Sasko (589,- Kč)
Berlín (582,- Kč)
Šlesvicko-Holštýnsko (546,- Kč).

APPLE-EARNINGS

Nejnižší průměrnou hodinovou mzdu při zohlednění plných i částečných úvazků mají tyto spolkové země:
Braniborsko (475,- Kč)
Sasko (475,- Kč)
Durynsko (466,- Kč)
Sasko-Anhaltsko (460,- Kč)
Meklenbursko -přední Pomořansko (443,- Kč).

Německo patří mezi země EU s nejvyššími mzdovými rozdíly mezi muži a ženami. Průměrná měsíční mzda za rok 2014 u mužů byla 101 000,- Kč a u žen 84 000,- Kč. Průměrná mzda mužů je vyšší o 21,2%. Pokud si to porovnáme z jinými členskými zeměmi EU, tak jen v Estonsku, Rakousku, Česku, Německu, Velké Británii a na Slovensku vydělávají muži v průměru o 20% a více než ženy.

V Německu je docela oblíbená práce na zkrácený úvazek. Mnohé rodiny uvítají, když jeden z manželů může pracovat na zkrácený úvazek, neboť je možné skloubit péči o rodinu a pracovní kariéru. Hodinové výdělky při zkráceném úvazku jsou v průměru v Německu nižší než průměrné výdělky na plný úvazek ve všech spolkových zemích.

Z hrubé mzdy odvádějí zaměstnanci v Německu povinné odvody: daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Výše daňové povinnosti se liší podle příjmové a rodinné situace zaměstnanců. V Německu je progresivní zdanění, proto zaměstnanci s vyšším příjmem odvádějí efektivně na daňových odvodech více než zaměstnanci s podprůměrnou mzdou.

Celkové zdanění práce u bezdětného zaměstnance pracujícího za podprůměrnou mzdu ve výši 67% průměrné mzdy dosahuje 49,1%. Zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu zaplatí na daních z práce 49,3%, pokud vydělává nadprůměrně, například 133%, celková daň z práce dosáhne 50,9%. Pokud vydělá 167% průměrné mzdy, zdanění práce je 51,3%.