Obchodní právo

Obchodní právo představuje souhrn právních norem, jejichž obsahem je především právní úprava majetkových vztahů, které vnikají v právních vztazích, jejichž subjekty jsou zejména podnikatelé.

Základní instituty obchodního práva jsou kodifikovány v zákoně č. 513/1991 Sb.Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který má ve vztahu k Občanskému zákoníku postavení „lex specialis“. Právní vztahy neupravené v Obchodním zákoníku, které však lze zařadit do systému obchodního práva, jsou předmětem úpravy dalších zvláštních právních předpisů, např. živnostenského zákona.

theme01

V oblasti obchodního práva poskytujeme, zejména:

  • podnikatelské poradenství,
  • vypracování, posouzení, úprava smluv a účast na jednání,
  • kompletní zakládání obchodních společností, zejména společnosti s ručením omezeným,
  • zastupování před rejstříkovým soudem a živnostenským úřadem,
  • zabezpečení zápisu změn v obchodním rejstříku a živnostenském rejstříku,
  • vymáhání pohledávek,
  • zastupování v soudním řízení.

Víte, o čem je obchodní právo?