Oběti trestného činu

Pokud jste utrpěli škodu v důsledku trestného činu, máte několik práv. Může to být v rámci řízení proti pachateli (trestní řízení) nebo pokud jde o náhradu škody, ochranu a pomoc. Tato práva se v jednotlivých členských státech Evropské unie (EU) liší.

V uplynulých letech se velká pozornost věnovala situaci obětí trestných činů a ochraně jejich práv, a to jak na úrovni Evropské unie (EU), tak jejích členských států. Prostřednictvím této stránky portálu najdete informace o právu EU a členských států.

vine

Na dalších stránkách získáte více informací o:

  • náhradě škody oběti trestného činu a s tím související řízení včetně
  • vnitrostátních režimů náhrady škod v jednotlivých členských státech EU
  • obětech trestného činu v trestním řízení
  • právech obětí trestného činu v trestním řízení – kompletní informační
  • přehledy o právech obětí v trestním řízení pokrývající všechny členské státy EU
  • vzájemném uznávání ochranných opatření – informace o právě i nadále
  • využívat ochranná opatření při přestěhování se do jiného členského státu