Petr Bříza, poradce ministryně spravedlnosti pro evropské a mezinárodní záležitosti

Petr Bříza vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2003), Diploma in English and European Union Law (University of Cambridge, The Institute of Continuing Education, 2007) a New York University School of Law (2008). Na Ministerstvu spravedlnosti působil od r. 2004 nejdříve v pozici odborného referenta, později vedoucího oddělení a poté pověfřeného ředitele odboru EU. V současné roli začal s Ministerstvem spravedlnosti spolupracovat v září 2008, po roční studijní přestávce. Petr mluví plynně anglicky, pasivně ovládá francouzštinu a němčinu. Vedle práce pro Ministerstvo se věnuje i publikační činnosti, a to především v oblasti práva evropského a mezinárodního soukromého.