Právo společností

V rámci práva obchodních společností se CZ PRES bude soustředit na pokračování projednávání návrhu nařízení o evropské soukromé společnosti, návrhu simplifikace 1. a 11. směrnice a návrhu simplifikace 3. a 6. směrnice.

Právo obchodních společností

V rámci práva obchodních společností se CZ PRES bude soustředit na pokračování projednávání návrhu nařízení o evropské soukromé společnosti, návrhu simplifikace 1. a 11. směrnice a návrhu simplifikace 3. a 6. směrnice.

Návrh nařízení o evropského soukromé společnosti byl vytvořen pro potřeby malých a středních podniků a to zejména na podporu jejich konkurenceschopnosti a obchodních aktivit v jiných členských státech. Bude se jednat o otevřenou a flexibilní formu společnosti, která umožní podnikatelům zakládat společnosti nebo jejich pobočky se stejným vedením bez ohledu na to, ve kterém státě jsou umístěny.

Simplifikace 1. a 11. směrnice má za cíl odstranit dodatečné požadavky na zveřejňování informací v národním právu, které zvyšují náklady jednotlivých společností a snížit náklady na překlad a ověření listin na minimum.

Simplifikace 3. a 6. směrnice se zaměřuje na zjednodušení požadavků na předkládání zpráv, které musí dodržovat společnosti účastnící se fúze či rozdělení společnosti. Významným přínosem návrhu je poskytnutí větší flexibility společnostem, aby se mohly sami rozhodnou, jaké zprávy jsou pro ně skutečně potřebné