Předsedající pracovních skupin

Pavel Simon
Pavel Simon vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity a Diploma in Law and Politics na University of Wales v Cardiffu. Od roku 2001 působil nejprve jako předseda obchodního senátu na Krajském soudu v Plzni a od roku 2003 působí jako předseda občanskoprávního senátu na Okresním soudu v Chebu. V roce 2008 byl jmenován poradcem Ministerstva spravedlnosti pro přípravu na předsednictví ČR a bude předsedat pracovní skupině Rady projednávající zprávu o nařízení č. 44/2001 o soudní příslušnosti a uznání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (tzv. nařízení Brusel I).
Kateřina Putnová
Kateřina Putnová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2000). Po jazykovém pobytu v zahraničí (Velká Británie) a praxi na Krajském úřadě Jihomoravského kraje nastoupila v roce 2002 na Ministerstvo spravedlnosti ČR. Zde pracovala jako odborná referentka mezinárodního odboru a od roku 2008 působí jako pověřená vedoucí oddělení evropského práva civilního na mezinárodním odboru civilním. Kateřina hovoří plynně anglicky a částečně francouzsky.

Marta Zavadilová
Marta Zavadilová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2003 – ukončení magisterského studia, 2007 – ukončení doktorského studia) a roční stipendijní program Erasmus/Sokrates na Právnické fakultě Univerzity Passau, SRN (2000-2001). Na Ministerstvu spravedlnosti působila od r. 2003 nejdříve v pozici odborné referentky, později ředitelky mezinárodního odboru. Od listopadu 2008 po návratu z rodičovské dovolené působí jako odborná referentka mezinárodního odboru civilního. Marta mluví plynně anglicky, německy a pasivně ovládá francouzštinu. Vedle práce pro ministerstvo se věnuje publikační činnosti, a to především v oblasti mezinárodního práva soukromého (se zaměřením na rodinněprávní oblast), a v neposlední řadě také výchově své dcery.

Tomáš Břicháček
Tomáš Břicháček je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2007) a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v magisterském oboru evropská studia (2007). Program Erasmus absolvoval na Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III (2006). Na Ministerstvu spravedlnosti působí od roku 2007. Tomáš mluví plynně anglicky, francouzsky, španělsky a jazykem esperanto, pasivně ovládá němčinu, srbštinu a italštinu. Ve volném čase se věnuje publikační činnosti, a to především v oblasti evropského práva a obecných politických otázek evropské integrace.

Pavel Odstrčil
Pavel Odstrčil je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Před nástupem na Ministerstvo spravedlnosti sbíral zkušenosti v mezinárodních advokátních kancelářích a následně působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde zpracovával agendu podpory malých a středních podniků. Na Ministerstvu spravedlnosti působí od r. 2007, kdy převzal agendu související s evropským rozměrem elektronizace justice, která se stala jednou z priorit rezortu.
Jakub Pastuszek
Jakub Pastuszek vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a od září 2002 do prosince 2003 působil na Ministerstvu spravedlnosti. Od ledna 2004 nastoupil na Stálé zastoupení v Bruselu. V průběhu předsednictví bude předsedat pracovní skupině Rady k Evropské soudní síti (v trestních věcech), případně pracovní skupině ke spolupráci v oblasti trestního práva (COPEN) a také bude působil jako alternát Výboru podle článku 36 Smlouvy o EU (CATS).
Denisa Fikarová
Denisa Fikarová vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (2002) a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v bakalářském oboru Mezinárodní teritoriální studia (2003). Poté pokračovala ve studiu na Právnické fakultě Univerzity v Passově v Německu, kde získala titul LL.M. Od února 2004 působila na odboru Evropské unie Ministerstva spravedlnosti. V období od září 2007 do ledna 2008 absolvovala stáž v Generálním sekretariátu Rady EU v rámci ředitelství pro soudní spolupráci v trestních věcech. Od července 2008 nastoupila na Stálé zastoupení v Bruselu. V průběhu předsednictví bude předsedat pracovní skupině pro trestní právo hmotné (DROIPEN).
Miroslav Hrstka
Mirek Hrstka vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a od srpna 2005 do března 2008 působil na Ministerstvu spravedlnosti. Od dubna 2008 nastoupil na Stálé zastoupení v Bruselu. V průběhu předsednictví bude předsedat pracovní skupině Výboru pro občanské právo k návrhu nařízení o dědictví a závětech.
Martina Němcová
Martina Němcová vystudovala Filozoficko-přírodovědeckou fakultu na Slezské univerzitě v Opavě, obor čeština – angličtina (2005) a Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (2005). Na Ministerstvu spravedlnosti pracovala od prosince 2005 do května 2008, kdy nastoupila na Stálé zastoupení v Bruselu. V průběhu předsednictví bude předsedat pracovní skupině G4 pro právo společností.