PROBÍHAJÍCÍ ŘÍZENÍ NA NEJVYŠŠÍM SPRÁVNÍM SOUDĚ V BRNĚ

Nejvyšší správní soud (NSS) podal podle ustanovení § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, v letech 2003 až 2012 k Ústavnímu soudu ČR celkem 31 návrhů na zrušení zákona nebo části zákona.

Ústavní soud o 1 návrhu dosud nerozhodl, 9 návrhům vyhověl, 12 návrhů zamítl, 1 částečně zamítl, 7 odmítl a 1 řízení o návrhu zastavil. Níže poskytujeme přehled podaných návrhů a příslušných rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) ČR. Návrhy NSS jsou rozděleny do dílů podle výsledku řízení před ÚS a v rámci jednotlivých dílů seřazeny podle data podání od nejstarších.

Sedmidenní lhůta k podání žaloby v azylových věcech
Návrh ze dne 19. 8. 2010 na zrušení ustanovení § 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, týkající se sedmidenní lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí ministerstva vnitra o zastavení řízení o udělení mezinárodní ochrany (azylu). NSS se domnívá, že sedmidenní lhůta je příliš krátká a neposkytuje neúspěšným žadatelům dostatečnou soudní ochranu.

Soudní přezkum opatření o nevyplacení části dotace
Návrh ze dne 30. 5. 2014 na zrušení ustanovení § 14e odst. 4 v části „a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání“ zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. NSS se domnívá, že uvedené ustanovení o rozpočtových pravidlech je v rozporu s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a že opatření o nevyplacení části dotace by soudnímu přezkumu mělo podléhat.