Správní právo

Správní právo je odvětví soustředěno na státní správu věcí veřejných, dopravy, školství, zdravotnictví apod. Jeho posláním je upravovat postavení a chování subjektů práva ve vztazích, které vznikají a uskutečňují se v souvislosti s realizací výkonné moci ve státě ve sféře veřejné správy.

Normy správního práva takto upravují velmi široký okruh vztahů, v nichž hraje rozhodující roli organizace a činnost nejrůznějších správních orgánů. Právní předpisy z oblasti správního práva doprovázejí fyzické osoby od jejich narození až po smrt. Obdobně to platí i o právnických osobách.

dreamstimelarge_2743298

Správní orgány každoročně vydávají rozhodnutí, které upravují práva, povinnosti a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Třeba vycházet ze zásady, že jejich rozhodnutí jsou v souladu se zákonem. Rozhodují však lidé.

Proto nelze vyloučit, že dojde v praxi k pochybení, které může mít pro fyzické a právnické osoby kromě pocitu křivdy i nepříznivý dopad ať už v osobním postavení nebo v materiální oblasti.

Ústava České republiky zaručuje, že každý, kdo se cítí být dotčen rozhodnutím správního orgánu, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutia.Správne soudnictví je nedílným atributem právního státu.

 Rady