Tomáš Boček, náměstek ministryně zodpovědný za EU a mezinárodní vztahy

Tomáš Boček vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (1999), následně pokračoval ve studiu na Právnické fakultě univerzity Paris I., Pantheon – Sorbonne, kde získal titul DEA v oblasti mezinárodního práva (2000). V letech 2001 – 2008 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí, od roku 2003 jako ředitel odboru komunitárního práva a v roce 2004 byl jmenován Vládním zmocněncem ČR pro zastupování před Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně v Lucemburku. Na Ministerstvu spravedlnosti působí od března 2008 ve funkci náměstka ministryně, a to pro Evropskou unii a mezinárodní vztahy. Hovoří plynně francouzsky, anglicky a španělsky.