Trestní právo

Trestní právo je charakterizováno jako krajní prostředek ochrany společnosti. Chrání společnost a určený okruh společenských vztahů před společensky nejzávažnějšími útoky fyzických osob. Jejím účelem je zabránit odsouzenému páchat další trestnou činnost.

Dne 1. ledna vstoupily v platnost v České republice dva významné trestněprávní předpisy. Těmito právními předpisy jsou zákon č. 300/2005 Sb. Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 301/2005 Sb. Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

isifa-com-vezen-pouta-trest-zlodej-vrah-cin-1

Trestní právo hmotné je jedno z odvětví slovenského právního řádu, které chrání významné společenské vztahy před protiprávním jednáním tím, že určuje co je to trestný čin, stanoví podmínky trestní odpovědnosti i beztrestnosti, druhy sankcí, způsob jejich ukládání a výkonu.

Trestní právo procesní je odvětví práva, která chrání před trestnými činy práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky tím, že upravuje postup orgánů činných v trestním řízení a soudů, případně dalších zúčastněných osob při zjišťování trestných činů, při rozhodování a stíhání jejich pachatelů, při výkonu rozhodnutí a při předcházení a zamezování trestné činnosti.

V oblasti trestního práva se poskytuje, zejména:

  • poradenství,
  • vypracování trestních oznámení, návrhů, žádostí, stížností a jiných podání,
  • zastupování poškozeného v trestním řízení.

Hledáte odborníky na trestní právo?