Vedení sekce mezinárodních vztahů

Jan Šamánek
Jan Šamánek studoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2002) a Michiganské univerzitě v Ann Arbor (2004). Před působením na Ministerstvu spravedlnosti pracoval jako asistent soudce Ústavního soudu ČR a jako advokátní koncipient v mezinárodní právní kanceláři v Praze. Na ministerstvu spravedlnosti působí od roku 2007, nejprve v roli vedoucího oddělení koordinace vztahů s EU, od března 2008 je vrchním ředitelem. Hovoří anglicky, francouzsky a německy.

Petra Otevřelová
Petra Otevřelová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1999), později získala Diplom v anglickém a evropském právu (University of Cambridge, The Institute of Continuing Education, 2007). Na Ministerstvu spravedlnosti působí od r. 1999 nejdříve v pozici odborné referentky, později vedoucí oddělení a poté ředitelky odboru Evropské unie. Od března 2008 je ředitelkou mezinárodního odboru trestního. Petra mluví plynně anglicky a domluví se také francouzsky. Vedle práce jí největší radost dělá její tříletý syn.

Zuzana Fišerová
Zuzana Fišerová je absolventkou Právnické fakulty (2004) a Filozofické fakulty (2002) Univerzity Karlovy v Praze. Na Ministerstvu spravedlnosti působí od 1.1.2005. Nejprve pracovala v občanskoprávním oddělení mezinárodního odboru, po reorganizaci sekce mezinárodních vztahů (březen 2008) byla pověřena řízením nově vzniklého mezinárodního odboru civilního. Mluví plynně anglicky a francouzsky, pasivně ovládá ruštinu, španělštinu a němčinu. Je kontaktní osobou ČR v Evropské soudní síti ve věcech občanských a obchodních. V současné době dokončuje postgraduální studium.


Marta Pelechová
Marta Pelechová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2003). Před nástupem na Ministerstvo spravedlnosti působila jako překladatelka a tlumočnice, dlouhodobě spolupracuje také s Lidovými novinami (mj. příloha Anglický list). Na Ministerstvu spravedlnosti působí od r. 2004, nejdříve jako odborná referentka odboru EU, později vedoucí oddělení právních informací a programů, v současné pozici je od března 2008. Marta mluví plynně anglicky a francouzsky, pasivně ovládá ruštinu a japonštinu, na základní úrovni též němčinu a italštinu.