Zasedání Evropské soudní sítě ve věcech občanských a obchodních

Zasedání Evropské soudní sítě ve věcech občanských a obchodních 

Zasedání je určeno pouze pro členy Evropské soudní sítě ve věcech občanských a obchodních, pro ostatní účastníky je uzavřené.